“Từ nay bất kể là ai chức to hay nhỏ, t.h.a.m n.h.ũ.n.g của dân đều bị x.ử lý nghiêm”

Tháng Một 3, 2019

Sau 2 ngày làm việc, Hội nghị Trung ương 9, khóa 12 đã bế mạc. Phát biểu bế mạc Hội nghị, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đề cập đến nội dung về công tác cán bộ, đặc biệt là việc Ban chấp hành Trung ương đã tiến hành k.ỷ l.u.ậ.t đối với ông Nguyễn Xuân Anh – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, vì ông này đã có những khuyết điểm, vi phạm rất n.g.h.i.ê.m t.r.ọ.n.g.

Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 9, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, từ nay trở đi, bất cứ trường hợp nào vi phạm k.ỷ l.u.ậ.t thì chúng ta phải xử lý nghiêm, làm nghiêm từ trên xuống dưới để giữ vững kỷ cương, k.ỷ l.u.ậ.t của Đảng, để lấy lại lòng tin và tình t.h.ư.ơ.ng yêu, quý trọng của nhân dân.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nguồn VGP

Nhấn mạnh đây là bài học đau xót cần nghiêm túc rút kinh nghiệm không chỉ đối với đồng chí Nguyễn Xuân Anh mà là bài học chung đối với tất cả chúng ta, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị từng đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương và mọi cán bộ, đảng viên, công chức cần thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, thường xuyên tự soi, tự sửa, tự răn mình, tránh xa những cám dỗ vật chất, tham vọng, tránh đi vào vết xe đổ, để tay nhúng chàm (và nếu đã trót ít nhiều nhúng chàm rồi thì sớm tự giác tự gột rửa).

“Dư luận đại đa số cán bộ, đảng viên và nhân dân cho rằng đây là mức k.ỷ l.u.ậ.t vừa nghiêm khắc, vừa nhân văn, thấu lý đạt tình, tâm phục khẩu phục, có tác dụng giáo dục, cảnh tỉnh, cảnh báo, phòng ngừa chung rất sâu sắc”, Tổng bí thư nói.

Tổng Bí thư khẳng định “ta làm hợp lòng dân thì dân tin và chế độ ta còn, Đảng ta còn. Ngược lại, nếu làm cái gì trái lòng dân, để mất niềm tin là mất tất cả”. Vậy nên, việc xử lý một số v.ụ a’n, xử lý k.ỷ l.u.ậ.t một số cán bộ, kể cả cán bộ cao cấp trong thời gian gần đây được đông đảo cán bộ, đảng viên, các vị lão thành, cán bộ hưu trí và nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Từ nay trở đi, bất cứ trường hợp nào mà vi phạm k.ỷ l.u.ậ.t, chúng ta phải xử lý nghiêm, làm nghiêm từ trên xuống dưới để giữ vững kỷ cương, k.ỷ l.u.ậ.t của Đảng, để lấy lại, củng cố lòng tin và tình t.h.ư.ơ.ng yêu, quý trọng của nhân dân.

Ban Chấp hành Trung ương yêu cầu các đồng chí mới được bổ sung vào Ban Bí thư cần phát huy tốt hơn nữa tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước dân, không ngừng nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đặc biệt là trên lĩnh vực công tác q.u.a.n t.r.ọ.n.g được phân công.

Tuy nhiên, ông cũng cho rằng vẫn còn rất nhiều khó khăn, thách thức ở phía trước. “Điều đó đòi hỏi cả nước phải thực hiện nghiêm túc các nghị quyê’t, kết luận của Hội nghị Trung ương để phát huy kết quả và khắc phục những hạn chế, hoàn thành nhiệm vụ”, Tổng bí thư nói.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh Hội nghị Trung ương 9 diễn ra trong bối cảnh đất nước ta đang có nhiều chuyển biến tích cực, khá toàn diện và đồng bộ kể từ sau thành công Đại hội XII của Đảng.

Theo Tổng bí thư, trong gần 2 năm qua, nhất là năm 2017, toàn hệ thống chính trị đã tích cực vào cuộc, đoàn kết thực hiện các nhiệm vụ chiê’n lược; quan hệ đối ngoại và uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao.

Trong 3 năm qua, nhất là năm 2018, toàn hệ thống chính trị đã tích cực vào cuộc, đoàn kết, thống nhất, trên dưới một lòng, kiên trì, kiên quyê’t triển khai các nhiệm vụ chiê’n lược: Phát triển kinh tế – xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đấu tranh phòng, chống t.h.a.m n.h.ũ.n.g, tiêu cực. Quan hệ đối ngoại được mở rộng; uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao.

Nhấn mạnh, năm 2019 là năm có vị trí rất q.u.a.n t.r.ọ.n.g trong việc thực hiện thắng lợi toàn bộ Nghị quyê’t Đại hội XII của Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016 – 2020, chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị các đồng chí Trung ương, các đồng chí tham dự Hội nghị và đồng bào, chiê’n sĩ cả nước chung sức đồng lòng, phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được trong năm 2018, tiếp tục thực hiện thật tốt các nghị quyê’t của Trung ương, của Quốc hội, Chính phủ, tạo ra khí thế mới, xung lực mới cho việc hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019 và toàn bộ nhiệm vụ mà Đại hội XII đã đề ra.

Nhân dịp năm mới 2019 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền Kỷ Hợi sắp tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi tới đồng bào, đồng chí, chiê’n sĩ cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài lời chúc mừng tốt đẹp nhất; chúc các đồng chí Trung ương, các đồng chí tham dự Hội nghị sức khoẻ, hạnh phúc, hoàn thành tốt trọng trách của mình trước Đảng, trước nhân dân và đất nước.

http://vdaily.fun/tu-nay-bat-ke-la-ai-chuc-to-hay-nho-t-h-a-m-n-h-u-n-g-cua-dan-deu-bi-x-u-ly-nghiem.html?fbclid=IwAR3KQvEslKQoBxxuRP_4LdAi4x2ByTPUlEgjBqVWB8EK0GtuzByRuDrlNDg

Loading...
Ý kiến bạn đọc