Thủ tướng hỏi thẳng: “Có phải cấp một cái giấy là một bữa ᴎħậʊ không”?

Tháng Một 11, 2019

Theo Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, những người có quyền, có chức, kể cả tổ trưởng dân phố, trưởng thôn, bí thư chi bộ đến cán bộ cấp cao, đều cần nêu gương, tận tụy, lo cho dân, phục vụ nhân dân. Ông đặt câu hỏi:“Anh có uố’ng ᵳượʊ șaɣ, có bê bố’i không, có phải cấp một cái giấy là một bữa ᴎħậʊ không?”.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (ảnh VGP).

Sáng nay (10.1), tại Hà Nội, diễn ra Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận và đá’nh giá kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Hội nghị do Ban Cá’n sự Đảng Chính phủ và Ban Dân vận Trung ương phối hợp tổ chức.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng nhấn mạnh, bước sang năm 2019 và những năm tiếp theo, ħàᴎᏲ trang lớn nhất của chúng ta không chỉ là con số, chỉ số đã đạt được năm 2018 mà s.â.u sắ’c hơn cả chính là niềm tin, sự kỳ vọng của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, của Ban Chấp ħàᴎᏲ Trung ương khóa XII, của hệ thống chính trị. Sức mạnh lớn nhất của chúng ta chính là sức mạnh của ý Đảng, lòng dân, sức mạnh của sự chung sức, đồng ʆòng và cả đồng bộ giữa tư duy với ħàᴎᏲ động, giữa Chính phủ với các bộ, ngành Trung ương và địa phương, giữa các địa phương với nhau cũng như trong toàn bộ hệ thống chính trị.

Lễ ký kết kế hoạch phối hợp thực hiện Năm dân vận chính quyền 2019 giữa Ban Cán sự Đảng Chính phủ và Ban Dân vận Trung ương – Ảnh: VGP.

Thủ tướng nhấn mạnh, chúng ta không chủ quan với những kết quả bước đầu mà phải thấy được những bất ổn của xã hội hiện nay để làm tốt hơn công tác dân vận, phục vụ nhân dân. Một bộ phận nhân dân còn khó khăn, còn nghèo, xã hội phát triển nhưng còn không ít bất ổn, còn mâu thuẫn không nhỏ, trong khi chúng ta cần một khát vọng dân tộc, cần lòng dân đoàn kết thống nhất để phát triển.

Thủ tướng nhấn mạnh, các bất ổn cần quan tâm như tình trạng khiếu kiện đông người phức tạp, tình trạng một bộ phận cán bộ m.ấ’t dân chủ, không đối thoại với người dân. Thủ tướng cho rằng, việc giải phóng mặt bằng, đất đai “làm không sâu, không kỹ, không thuyết phục, thiếu kiên trì, mà nhiều cá’n bộ chính quyền chưa làm tốt”, là vấn đề nổi cộm hiện nay.

Người đứng đầu Chính phủ dẫn lại một cuộc khảo s.á’t xã hội với câu hỏi “điều lo lắng nhất trong cuộc sống hiện nay của nhân dân là gì”, Thủ tướng cho biết kết quả có 14 điều lo lắng. Ngoài vấn đề đất đai, đền bù, giải phóng mặt bằng (hơn 85%) thì người dân còn cảm thấy phiền phức về thủ tục ħàᴎᏲ chính rườm rà, tình trạng th.a.m nhũng vặt. Công tác dân vận nói chung chưa đáp ứng được nhu cầu của nhân dân. Một bộ phận coi thường công tác dân vận, coi quyền lực của mình là cao, không thuyết phục nhân dân.

Để khắc phục những tồn tại, Thủ tướng cho rằng cần tiếp tục phối hợp, triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Trung ương với Ban Cá’n sự Đảng Chính phủ. Trong đó, tập trung quyết liệt, hiệu quả hơn nữa trong giải quyết mong muốn, nguyện vọng, đơn thư khiế’u nại tố cáo của công dân, nhất là những vụ việc khiếu kiện phức tạp đông người kéo dài.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo d.ụ.c, chấn chỉnh, nâng cao đạo đức công vụ, ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân của chính quyền các cấp và đội ngũ cá’n bộ, công chức, viên chức, tạo chuyển biế’n mạnh mẽ, thực chất về nhận thức và ħàᴎᏲ động của cả hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu.

“Dân vận mà làm cho dân tin là phải làm cho dân ấm no và hạnh phúc. Ấm no của người dân, an toàn của người dân, quyền lợi của con người, quyền công dân theo Hiế’n pháp được bảo vệ. Anh nói dân làm chủ, làm cho dân tin nhưng làm cho dân nghèo đi thì dân khó tin anh”, Thủ tướng nói.

Cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách ħàᴎᏲ chính gắn với tinh giản biên chế, sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cá’n bộ công chức, viên chức. Rà soá’t, cắ’t giảm, đơn giản hóa thủ tục ħàᴎᏲ chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để người dân và doanh nghiệp tiếp cận các dịch vụ công thuận lợi, giảm chi phí, phiền hà. Việc giảm hẳn, xóa bỏ chi phí không chính thức là rất quan trọng. X.ử l’ý ng.h.i.ê.m th.a.m nh.ũn.g, ng.ă.n ch.ặ.n có hiệu quả th.a.m nh.ũ.n.g vặt. Đẩy mạnh thông tin, truyền thông.

Những người có quyền, có chức, kể cả tổ trưởng dân phố, trưởng thôn, bí thư chi bộ đến cấp cao, đều cần nêu gương, tận tụy, lo cho dân, phục vụ nhân dân. “Anh có uống ᵳượʊ șaɣ, có bê bối không, có phải cấp một cái giấy là một bữa ᴎħậʊ không”, Thủ tướng đặt câu hỏi và nhấ’n mạnh, quan liêu, há’ch d.ị.c.h, cửa quyền, xa dân thì t.a.i h.ạ.i rất lớn…

Nguồn: Danviet.vn

Loading...
Ý kiến bạn đọc