Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an, Tòa á.n áp dụng hình ph.ạt cao nhất cho 5 đối tượng ở Điện Biên

Tháng Hai 21, 2019

Người đứng đ.ầ.u Chính phủ yêu cầu sớm x.é.t x.ử nhóm t.h.ủ p.h.ạ.m gây ra v.ụ á.n hết sức d.ã m.a.n, đặc biệt n.gh.i.ê.m t.r.ọ.n.g, gây p.h.ẫ.n n.ộ.

Ngày 20/2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có văn bản gửi Bộ C.ô.n.g an, VKSND Tối cao, TAND Tối cao về v.ụ á.n nữ sinh 22 tuổi ở Điện Biên bị h.ã.m h.i.ế.p, GH. Thủ tướng cho rằng đây là v.ụ á.n “hết sức d.ã m.a.n, đặc biệt n.g.h.i.ê.m t.r.ọ.n.g , gây p.h.ẫ.n n.ộ trong nhân dân”.

Thủ tướng yêu cầu Bộ C.ô.n.g an, VKSND Tối cao và TAND Tối cao chỉ đạo các cơ quan tiến hành t.ố t.ụ.ng. tỉnh Điện Biên khẩn trương đ.i.ề.u t.r.a, t.r.u.y t.ố và sớm đưa người p.h.ạ.m t.ộ.i ra x.é.t x.ử. Người đứng đầu Chính phủ đề nghị áp dụng h.ì.n.h p.h.ạ.t nghiêm k.h.ắ.c nhất theo quy định pha’p luật để t.r.ừ.n.g t.r.ị t.ộ.i p.h.ạ.m d.ã m.a.n, đặ.c b.iệt n.g.h.iê.m t.r.ọn.g này.

Căn nhà hoang

Sáng 7/2, cô gái được pha’t hiện tại khu vực chăn nuôi của căn nhà hoang ở xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên. Lúc này, n.ạ.n n.h.â.n chỉ mặc áo thu đông, toàn bộ tài sản bị m.ấ.t.
Kết quả kh.á.m n.g.h.i.ệ.m xác định nữ sinh 22 tuổi TV do bị s,i.,ế.t. Ngày 10/2, sau 72 giờ tr,u.y. x.é.t, Công an tỉnh Điện Biên b..ắ.t Vương Văn Hùng (35 tuổi, người địa phương). Ban đầu, Hùng khai g.â.y á.n một mình. Tuy nhiên, sau khi cảnh s.á.t thu được m.ẫ.u m.á.u của n.ạn n.h.ân trên xe tải của Bùi Văn Công (ở gần nơi pha’t hiện n.ạ.n n.h.â.n), Hùng thay đổi lời khai, nói Công là đ.ồ.ng. p.h.ạ.m.

Ngày 17/2, cơ quan chức năng k.h.a.i q.u.ậ.t Cao Mỹ Duyên để t.á.i k.h.á.m n.g.h.i.ệ.m nhằm làm rõ một số tình t.i.ế.t. Cùng ngày, cơ quan điều tra b.ắ.t thêm 4 người liên quan v.ụ. á.n là Bùi Văn Công, Phạm Văn Nhiệm, Lường Văn Hùng và Lường Văn Lả.

Theo khai nhận ban đầu, Công c.h.ủ m.ư.u bàn bạc với Vương Văn Hùng về việc c.ư.ớ.p tài sản, HD Cao Mỹ Duyên. Sau khi được Công chỉ mặt, Hùng giả khách mua gà để dụ n.ạ.n n.h.â.n. đến căn nhà hoang ở gần đồi Độc Lập.

Sau khi dùng s c..ổ, Hùng gội Công và Phạm Văn Nhiệm đến thay nhau HD cô gái. Cao Mỹ Duyên sau bị n.h.ố.t trong thùng xe tải của Công. Hùng lấy toàn bộ tài sản của n.ạ.n n.h.â.n rồi chờ qua giao thừa mang v.ứ.t bỏ xe máy.

Ngày 6/2, Lường Văn Hùng và Lường Văn Lả đến nhà Công chơi rồi lên ôtô h.i..ế.p d.â.m n.ạ.n n.h.â.n. Sau đó, nhóm này bàn cách G n.ạ.n n.h.â.n để b.ị.t đ.ầ.u mối. Khuya hôm đó, Công dùng c.ô.n .s,i.ế.t c.ổ. khiến n.ạ.n n.h.â.n t..ử v.o.n.g ở nghĩa trang trước khi đưa đến căn nhà hoang ở gần nhà.

Với c.h.ứ.ng. c.ứ có được, cơ quan điều tra k.h.ở.i t..ố Bùi Văn Công, về các t.ộ.i: GN, CTS, HD, BNTPL, TTMT

Vương Văn Hùng bị k.h.ở.i t.ố về 3 t.ộ.i: GN, CTS, HD,

Phạm Văn Nhiệm b.ị c.áo buộc có hành vi: GN, CTS, HD,. Còn Lường Văn Hùng và Lường Văn Lả bước đầu về t/ộ.i: GN, CTS, HD.

Loading...
Ý kiến bạn đọc